Wizy do Chin

Wizy do Chin

Nowość !

Skorzystaj z naszej bezpłatnej asysty podczas wizyty w Chińskim Centrum Wizowym.

Cena naszego pośrednictwa wizowego zawiera:

 • weryfikację dokumentów,
 • naniesienie ewentualnych poprawek,
 • umówienie spotkania,
 • asystę w Chińskim Centrum Wizowym
 • złożenie i odbiór dokumentów

 

Rodzaje wiz

 •      turystyczna
 •      tranzytowa
 •      służbowa
 •      studencka
 •      prywatna

 

Czas oczekiwania na wizę

 •      wiza w trybie normalnym – 7 dni kalendarzowych
 •      wiza ekspresowa - 3 dni robocze Konsulatu

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

 •     Paszport ważny minimum 6 miesięcy wraz z wolną stroną do wklejenia wizy
 •     Zdjęcie* (kolorowe, paszportowe)
 •     Wypełniony wniosek wizowy – w języku angielskim lub chińskim.

         OTWÓRZ wniosek wizowy       

 •     Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
 •     Potwierdzenie rezerwacji hotelowej.
 •     Kserokopia karty pobytu cudzoziemca w Polsce + oryginał do wglądu (dotyczy cudzoziemców).

*Do ankiety należy wgrać zdjęcie on-line oraz formę papierową dołączyć do wniosku, zdjęcie musi być to samo.

Z dniem 15 grudnia 2019 roku zgodnie z odpowiednimi chińskimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi zostaje wprowadzony obowiązek pobierania odcisków palców wszystkich osób ubiegających się o wizę.

Dokonać tego należy podczas osobistej wizyty w chińskiej ambasadzie w Polsce.


Wnioskodawcy wykluczeni z pobierania odcisków palców:

1. Osoby poniżej 14 roku życia lub powyżej 70 roku życia;

2. Osoby ubiegające się o paszport dyplomatyczny lub kwalifikujące się do otrzymania chińskiej wizy dyplomatycznej, służbowej lub kurtuazyjnej;

3. Osoby ubiegające się o wizę chińską, które miały wcześniej pobrane odciski palców w tej samej chińskiej ambasadzie lub konsulacie (lub chińskim centrum obsługi wniosków wizowych) z tym samym paszportem w ciągu 5 lat;

4. Osoby, którym brakuje dziesięciu palców lub których nie można pobrać wszystkich odcisków palców.

Uwaga: osoby ubiegające się o wizę muszą osobiście przybyć do warszawskiego chińskiego centrum obsługi wniosków wizowych w celu pobrania odcisków palców. Sfałszowanie odcisków palców lub podszywanie się pod inne osoby spowoduje odmowę wjazdu na terytorium Chin, a wszelkie wynikające z tego konsekwencje poniesie wnioskodawca.

 

Dodatkowe dokumenty wymagane do poszczególnych typów wizy:

 • Wiza turystyczna

bez dodatkowych dokumentów

 • Wiza tranzytowa

ważna wiza do kraju docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży

 • Wiza służbowa

aktualne zaproszenie z Chin ( nie wymaga się oryginału dokumentu).

Osoby ubiegające się o wizę wielokrotną powinny przedstawić oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucje w Chinach

 • Wiza studencka

zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich

 • Wiza pracownicza

zaproszenie od chińskiej firmy/instytucji przyszłego pracodawcy

zezwolenie na pracę w Chinach oraz kwestionariusz badań zdrowotnych.

Informacje dodatkowe:

 • Posiadacz wizy studenckiej lub pracowniczej powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
 • Wizy do Hongkongu : osoby posługujące się w podróży polskim paszportem nie podlegają obowiązkowi uzyskania wizy do Hongkongu jeżeli ich pobyt nie przekroczy 90 dni.
 • Wiza jest wymagana dla osób wyjeżdżających do Hongkongu na studia, praktyki, do pracy, do organizacji ekspozycji lub występów artystycznych, nawet jeśli okres pobytu nie przekroczy 90 dni.
 • Osoby ubiegające się o wizę poza krajem, którego są obywatelami, powinny wraz z wnioskiem złożyć również załącznik-formularz V2011 B

Pośrednictwo wizowe INTOUR POLSKA :

110 PLN w trybie normalnym **

   150 PLN w trybie ekspresowym **

** w przypadku dokonania rezerwacji hotelowej do Chin w naszym biurze obowiązuje promocyjna cena pośrednictwa wizowego ( zniżka 50 %).

Tabela opłat konsularnych dla obywateli Schengen*:

Rodzaj wizy

Tryb zwykły

Tryb ekspresowy

Opłata konsularna

Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

Opłata konsularna

Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

wszystkie

260

185

445

370

275

645

* Od 15 października 2018 roku Konsulat Chin wprowadził obowiązkowe aplikowanie o wizę przez Chińskie Centrum Wizowe.

Dla obywateli państw spoza Schengen obowiązuje oddzielna tabela opłat.

Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny, a także zażądać dodatkowych dokumentów.

 

Data

23 październik 2015

Kategorie

Wizy

O nas

Od początku powstania firmy Intour Polska jednym z naszych podstawowych celów był rozwój i doskonalenie, jak również dążenie do stałej poprawy technologii i know-how.
Zespól Intour Polska jest zespołem międzynarodowym i wielojęzycznym z udokumentowanym doświadczeniem w różnych sektorach turystyki i z różnych krajów europejskich, zapewniającym zrozumienie różnych kultur, sposobu życia i myślenia.

Więcej >>

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Certyfikaty

pit member 2020 signal iduna 2020CERTYFIKAT 6

Wyślij zapytanie, przygotujemy ofertę.

Wyślij!

mrot

pit

pct

© 2018 INTOUR POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed by ITPRODESIGN

Search

FACEBOOK