Wizy do Rosji

Nowość !

Cena naszego pośrednictwa wizowego zawiera:

 • weryfikację dokumentów,
 • pomoc w wypełnieniu wniosku wizowego,
 • naniesienie ewentualnych poprawek,
 • złożenie i odbiór dokumentów

 

(dla obywateli Unii Europejskiej)

Rodzaje wiz

 •      turystyczna
 •      biznesowa
 •      tranzytowa
 •      prywatna

Czas oczekiwania na wizę

 •     wiza w trybie normalnym – min. 7 dni
 •     wiza biznesowa wielokrotna - min. 10 dni
 •     wiza ekspresowa - 5 dni (nie ma możliwości zastosowania trybu ekspresowego dla wiz wielokrotnych rocznych).

Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania każdego rodzaju wizy:

 •     Paszport ważny minimum 6 miesięcy od dnia zakończenia ważności wizy, z min.2 wolnymi stronami
 •     Kwestionariusz wizowy wypełniony on line i podpisany czarnym długopisem zgodnie z podpisem w paszporcie . Uwaga: W pkt. 18 należy wpisać dokładną datę ostatniej podróży, zgodnie z pieczątkami z punktu granicznego (data, miesiąc, rok) POBIERZ
 •     Polisa ubezpieczeniowa firmy Signal Iduna bądź TU "Europa" na kwotę KL 30 000 EUR 
 •     1 aktualne zdjęcie (inne niż w paszporcie, bez okularów)

 Specyfikacja zdjęcia:
- rozmiar 3,5 x 4,5 cm;
- kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe;
- wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle;
- nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej; inne niż w paszporcie
- zrobione na wprost, bez okularów, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;
- przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, bez okularów, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami. 

Dodatkowe dokumenty wymagane do poszczególnych typów wiz:

 •  Wiza turystyczna

Voucher autoryzowanego rosyjskiego biura podróży  oraz potwierdzenie o przyjęciu turysty zagranicznego - (visa support letter)   /do wykupienia w naszym biurze/

 • Wiza biznesowa

Zaproszenie na wjazd do Federacji Rosyjskiej wystawione przez firmę rosyjską, zarejestrowaną na terenie Federacji  Rosyjskiej lub zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji, lub decyzja MSZ Rosji o wystawienie wizy /do wykupienia w naszym biurze/.

 • Wiza tranzytowa

Paszport z ważną wizą do państwa docelowego (jeżeli wiza taka jest wymagana)
Bilety na środek transportu z potwierdzoną datą wyjazdu z Rosji

 • Wiza prywatna

Zaproszenie, sporządzone przez organy Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji lub zaproszenie, potwierdzone przez notariusza – w przypadku zaproszenia przez obywatela państw UE, którego pobyt w Rosji wynosi powyżej 90 dni, swego najbliższego krewnego - obywatela państw UE,
Dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa.
W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty, potwierdzające fakt istnienia pochówku, wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopię). W tym celu wyjazdu wystawiana jest wiza jednokrotna na okres do 10 dni

 Informacje dodatkowe:

 • W związku z nieuregulowanym statusem prawnym przejść granicznych między Rosją i Białorusią w chwili obecnej nie zaleca się przejazdu tranzytowego przez terytorium Białorusi
 • Wiza jest wydawana na określoną ilość dni (podanych we wniosku) i ważna tylko  w tych dniach
 • Nie ma możliwości zastosowania trybu ekspresowego  dla wiz wielokrotnych rocznych.
 • O wizę wielokrotną, bądź powyżej trzech miesięcy mogą ubiegać się tylko osoby, które najdalej rok wcześniej posiadały wykorzystaną wizę rosyjską (kserokopia wykorzystanej, ostemplowanej wizy - do okazania w konsulacie)
 • W związku z obowiązująca rejonizacją, w przypadku składania aplikacji do innych konsulatów niż warszawski, prosimy o kontakt w celu sprawdzenia w jakim terminie będzie możliwa aplikacja, a także jak długi będzie czas oczekiwania na wizę. 
 • Konsulat w Warszawie przyjmuje paszporty wydane przez Wojewodę: Mazowieckiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Podlaskiego
 • Konsulat w Poznaniu przyjmuje paszporty wydane przez Wojewodę: Wielkopolskiego, Lubuskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego
 • Konsulat w Gdańsku przyjmuje paszporty wydane przez Wojewodę: Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego,  Zachodniopomorskiego
 • Konsulat w Krakowie przyjmuje paszporty wydane przez Wojewodę: Małopolskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego

Pośrednictwo wizowe INTOUR POLSKA :

110 PLN w trybie normalnym **

150 PLN w trybie ekspresowym **

** W przypadku dokonania rezerwacji hotelowej do Rosji w naszym biurze obowiązuje promocyjna cena pośrednictwa wizowego

(zniżka 50 %)

  

Tabela opłat konsularnych dla obywateli Unii Europejskiej *:

Rodzaj wizy
Tryb zwykły
Tryb ekspresowy
Opłata konsularna
Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

Opłata konsularna
Opłata Centrum Wizowego

Razem

PLN

turystyczna
150
110
260
-
-
-
biznesowa
150
110
260
301
110
411

* Od 09 lipca 2012 roku Konsulat Rosji wprowadził obowiązkowe aplikowanie o wizę przez Rosyjskie Centrum Wizowe.

Opłata Centrum Wizowego wynosi 25 eur ( 110 zł jest kosztem po przeliczeniu i zaokrągleniu, w przypadku wzrostu kursu opłata może wzrosnąć)

Dla obywateli państw spoza UE obowiązuje oddzielna tabela opłat.

Konsulat ma prawo zmienić cenę oraz odmówić wydania wizy, bez zwrotu kosztów i podania przyczyny, a także zażądać dodatkowych dokumentów lub wydłużyć procedurę wizową.

O nas

Od początku powstania firmy Intour Polska jednym z naszych podstawowych celów był rozwój i doskonalenie, jak również dążenie do stałej poprawy technologii i know-how.
Zespól Intour Polska jest zespołem międzynarodowym i wielojęzycznym z udokumentowanym doświadczeniem w różnych sektorach turystyki i z różnych krajów europejskich, zapewniającym zrozumienie różnych kultur, sposobu życia i myślenia.

Więcej >>

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności

Certyfikaty

pit member 2020 signal iduna 2020CERTYFIKAT 6

Wyślij zapytanie, przygotujemy ofertę.

Wyślij!

mrot

pit

pct

© 2018 INTOUR POLSKA. Wszystkie prawa zastrzeżone. Designed by ITPRODESIGN

Search

FACEBOOK